NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE
– GŁÓWNY KSIĘGOWY W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W WOJCIESZYCACH
Z ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W RÓŻANKACH

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach z przyczyn organizacyjnych unieważnia nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze – główny księgowy, ogłoszony dnia 04 stycznia 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej placówki oraz na stronie internetowej Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach.

Osoby, które złożyły dokumenty na ww. stanowisko mogą odebrać je w sekretariacie Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach, ul. Osiedlowa 6, Wojcieszyce w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
 

                                                                 Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach
z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach

 /-/ Joanna Grymuza

Podczas jednych z grudniowych  zajęć dzieci zapoznały się z tematem dokarmiania ptaków. Dowiedziały się, że zima to trudny dla nich czas, dlatego należy im pomagać. Przedszkolaki z zainteresowaniem wysłuchały opowiadania pt. „Spotkanie w karmniku” Dowiedziały się czym można dokarmiać ptaki i same z dużym zapałem wsypywały pokarm do karmników.

W oddziale przedszkolnym w Wojcieszycach w minionych tygodniach prowadziliśmy zbiórkę na rzecz Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp., w którą licznie włączyli się nasi Wychowankowie wraz z Rodzicami. Wybraliśmy placówkę bliską naszym sercom, aby pokazać najmłodszym, że pomaganie jest dziecinnie proste, a razem zawsze możemy więcej. Zainspirowani przez MEN, w tym roku obdarowaliśmy wsparciem, zaangażowaniem oraz malutkimi sercami tych, którzy mimo pandemii nie poddali się i dalej z sercem na dłoni niosą pomoc innym. W dniu 21 grudnia zapakowane „prezenty” odbierał od nas Dyrektor Hospicjum, Pan Marek Lewandowski, na którego ręce składaliśmy życzenia.

Nauka języka angielskiego przekazywana w formie zabawy to idealny sposób podawania wiedzy najmłodszym słuchaczom. Świąteczny okres jest najlepszym czasem na zabawę i naukę jednocześnie, dlatego na ostatnich zajęciach z języka angielskiego przedszkolaki śpiewały, tańczyły i wykonywały pracę plastyczną.