Rada Rodziców Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach ustaliła, iż składka na Radę Rodziców w r. szk. 2019/2020 wynosić będzie od rodziny:

  • 30 zł na I semestr (wpłaty do 30 września 2019)
  • 30 zł na II semestr (wpłaty do 27 stycznia 2020)

Wpłaty przyjmowane będą tylko u wychowawców grup.

Ubezpieczenie dziecka w przedszkolu na r. szk. 2019/2020 wynosi 35 zł.

  • 6:30 - 16:00    oddział Wojcieszyce
  • 6:30 - 16:00    oddział Różanki

 Prezydium Rady Rodziców:

  • Sylwia Kwiatkowska - Przewodnicząca
  • Karolina Piórkowska - Z-ca Przewodniczącego
  • Magdalena Fieducik - Skarbnik (oddz. Wojcieszyce)
  • Katarzyna Chmiel-Dera - Skarbnik (oddz. Różanki)
  • Dorota Wardziak - Sekretarz

 

Regulamin Rady Rodziców Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach