REALIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W R. SZK. 2017/2018

Oddział przedszkolny w Różankach:

Rada Rodziców Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach ustaliła, iż składka na Radę Rodziców w r. szk. 2017/2018 wynosić będzie 35 zł od rodziny.

Ubezpieczenie dziecka w przedszkolu na r. szk. 2017/2018 wynosi 35 zł.

  • 6:30 - 15:30    oddział Wojcieszyce
  • 6:30 - 16:00    oddział Różanki

 Prezydium Rady Rodziców:

  • Grzegorz Mikołajczuk - Przewodniczący
  • Anna Kwiatkowska - Z-ca Przewodniczącego
  • Michalina Zalewska - Skarbnik (oddz. Wojcieszyce)
  • Paula Woźniak - Skarbnik (oddz. Różanki)
  • Edyta Markiewicz - Sekretarz

 

Regulamin Rady Rodziców Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach