Załącznik do zarządzenia nr W/15/2017
Wójta Gminy Kłodawa z dnia 21.02.2017r.


ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH
NA ROK SZKOLNY 2017/2018,
DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA KŁODAWA

 

  • Od 01 do 15 marca – składanie „Deklaracji kontynuacji edukacji w placówce przedszkolnej w roku szkolnym 2017/2018” – u nauczyciela/wychowawcy.
  • Od 01 do 22 marca – składanie „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, którego organem prowadzącym jest Gmina Kłodawa w roku szkolnym 2017/2018” – u intendenta oddziału przedszkolnego.

Dokumenty do pobrania u intendenta oddziału przedszkolnego oraz ze strony internetowej Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach od 01.03.2017 r.