Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach informuje, iż zebrania z Rodzicami dotyczące nowego roku szkolnego 2020/2021 odbędą się w następującym porządku:

oddział w Wojcieszycach
• grupa młodsza „Radosne Słoneczka” - 26 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 16.30
• grupa starsza „Tęczowe Nutki”- 26 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 17.00

oddział w Różankach
• grupa najmłodsza „Mądre Sówki” - 26 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 17.45
• grupa średnia „Wesołe Misie” - 27 sierpnia 2020 r. (czwartek) godz. 16.30
• grupa najstarsza „Bajkowe Motyle” - 27 sierpnia 2020 r. (czwartek) godz. 17.00

W dniach 19 – 20 sierpnia 2020 r. Wychowawcy poinformują Państwa telefonicznie o zakwalifikowaniu dzieci do wyżej wymienionych grup w obu oddziałach.