Zgodnie z decyzją Organu Prowadzącego od dnia 25 maja 2020 r. w naszym Przedszkolu zostaje uchylone zarządzenie dyrektora Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach nr 20/2019/2020 z dnia 05 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć. Wznowiona działalność placówki będzie miała jednak charakter ograniczony, tj. ze względu na niewielkie zainteresowanie powrotem dzieci do oddziału w Wojcieszycach (cztery osoby) opieka nad dziećmi będzie organizowana tylko w oddziale przedszkolnym w Różankach zarówno dla zainteresowanych rodziców oddziału w Wojcieszycach, jak i rodziców oddziału w Różankach. Sprawowanie opieki nad dziećmi w godzinach od 8.00 do 14.00 nie jest jednoznaczne z tym, iż osoby zatrudnione w Przedszkolu pracują tylko w w/w godzinach. Obecne godziny sprawowanej opieki nad dziećmi są rozwiązaniem krótkoterminowym, tak więc prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Nadal będzie realizowane tzw. „zdalne nauczanie”, tak więc zachęcamy do korzystania z naszych propozycji. Należy pamiętać, że warunkiem przyjęcia dziecka do Przedszkola w czasie obowiązujących obostrzeń jest spełnienie przynajmniej jednego z wymagań przedstawionych w oświadczeniu rodziców/opiekunów o zatrudnieniu.

Poniżej przestawiamy Państwu obowiązujące Procedury bezpieczeństwa wraz z załącznikami, które zostały opracowane w porozumieniu z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. i Organem Prowadzącym.

 

Procedura bezpieczeństwa
Załącznik nr 1 - oświadczenie o zatrudnieniu rodziców
Załącznik nr 2- zgoda na pomiar temperatury ciała
Załącznik nr 3 - ankieta kwalifikacyjna
Załącznik nr 4 - powiadomienie stacji
Załącznik nr 5 - powiadomienie organu
Załącznik nr 6 - informacja dla rodziców