W ostatnich dniach zostały nam przekazane maseczki ochronne do wykorzystania przez pracowników przedszkola i dzieci, które poza placówką także są zobowiązane do ich używania. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Wójt Annie Mołodciak i Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Różankach za pamięć i okazane wsparcie.

(-) Joanna Grymuza
dyrektor przedszkola