Tym właśnie, znanym wszystkim wierszem J. Tuwima dzieci z „Wesołej Gromady” rozpoczęły Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 2019. W każdej grupie przedszkolnej przedszkolaki bawiły się podczas recytacji „Lokomotywy”. Niektóre wspaniale pomagając, bo znały treść wiersza, niektóre zaśmiewając się z zawartości opisywanych wagonów, a inne rysując to, co chciałyby przewieźć pociągiem.

Akcja organizowana przez Fundację Cała Polska Czyta Dzieciom, trwająca nieprzerwanie od 2001 r. zawsze rozpoczyna się od czytania wiersza p.t. „Lokomotywa”. Wierzymy, że tak, jak literacki pociąg, codzienne czytanie będzie „napędzać” naszych wychowanków do rozwijania wyobraźni i pokochania książek.

 

 

GALERIA FOTO