Edukacja komunikacyjno-drogowa albo inaczej edukacja dzieci do uczestnictwa w ruchu drogowym to świadomie zaplanowana i prowadzona działalność nauczycieli, rodziców i innych wychowawców oraz samych dzieci. Obejmuje ona nauczanie i wychowanie dotyczące przygotowania dzieci do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym. Przez bezpieczeństwo ruchu drogowego rozumiemy niczym nie zagrożone uczestnictwo dzieci, jako pieszych w ruchu drogowym, a przede wszystkim profilaktykę.

Dzieci 5,6 - letnie z oddziału przedszkolnego w Wojcieszycach podsumowały zdobytą podczas zajęć wiedzę spacerem po okolicy w poszukiwaniu znaków drogowych. Żaden znak nie umknął ich uwadze. Nauczyły się rozpoznawać niektóre z nich oraz określać ich zastosowanie. Następnie w praktyce poznały zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Dzieci bawiły się także w zabawy ruchowe związane z ruchem drogowym, odgadywały liczne zagadki oraz uczyły się tematycznych piosenek.