Od najmłodszych lat każde dziecko potrafi wyrecytować wiersz Władysława Bełzy, rozpoczynający się słowami „Kto Ty jesteś? Polak mały...". Nauka tego wiersza to pierwsza lekcja patriotyzmu. Również Święta Narodowe, takie jak Święto Konstytucji 3 Maja, czy Święto Flagi, są okazją do wychowania patriotycznego naszych dzieci. Taka lekcja patriotyzmu odbyła się 30 kwietnia 2015 r. w oddziałach przedszkolnych w Wojcieszycach i Różankach. Podczas uroczystego spotkania przedszkolaki pokazały, że patriotyzm wyraża się w przywiązaniu i miłości do swojej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej oraz w szacunku dla ludzi, którzy żyją i pracują na tej ziemi.

Patriotyzm to troska o dobro swego kraju, stałe dążenie do pomnażania tego, co stworzyły poprzednie pokolenia, to gotowość do służenia swojej Ojczyźnie. Wszystkie te treści wyrażone były przez najmłodszych w słowach wierszy, tekstach piosenek, a także w wykonaniu tańców ludowych. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni Goście z Panią Anną Mołodciak Wójtem Gminy Kłodawa na czele. Nie zawiedli także Rodzice, którzy uczestniczyli w przygotowaniu swoich dzieci do tak ważnego wydarzenia. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeżywania tak doniosłej uroczystości.

 

 

GALERIA FOTO