„Wesołe Misie" z oddziału w Różankach wzięły udział w XV edycji ogólnopolskiej akcji „GÓRA GROSZA", której celem było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Akcja przeprowadzana była przez zbiórkę monet groszowych (od 1 do 50 gr.). Podstawowym celem akcji było uświadomienie dzieciom, że najmniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Po wprowadzeniu dzieci w cel akcji i rozmowie o tolerancji, potrzebie niesienia pomocy innym, dzieci zaangażowały swoje rodziny w zbieranie monet. Przyniosły do przedszkola skarbonki, z których aż wysypywały się grosiki. Zebraliśmy w sumie 96 zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim małym i dużym „Misiom" z naszej „Wesołej Gromady" za dobre serduszka i włączenie się do akcji o tak szczytnym celu. Liczył się każdy grosik oddany z dobroci serca.