Dnia 20 listopada 2014 r. dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w turnieju pod hasłem „Bezpieczna zerówka". Celem turnieju jest edukacja w zakresie bezpiecznych zachowań, ukierunkowanie działań dzieci na pomoc rówieśnikom w sytuacjach kryzysowych oraz propagowanie pozytywnego wizerunku policjanta. Przedszkolaki zmagały się z wieloma konkurencjami m.in. odpowiadały na pytania dotyczące postaw podczas spotkania z agresywnym psem, podawały ważne numery telefonów, mówiły czym może skończyć się zażywanie nieznanych tabletek. Poruszały także zagadnienia związane z przestrzeganiem zasad bezpiecznego spotkania z „obcym", postępowania w sytuacji zagubienia się, zachowania podczas pożaru i prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.

Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, nagrody indywidualne i grupowe. Naszą drużynę reprezentowali: Julia Dudek, Kacper Miliszewski i Dominik Ratajczak. Ekspertom od bezpieczeństwa dziękujemy za godne reprezentowanie „Wesołej Gromady" i gratulujemy wiedzy oraz umiejętności.