Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach informuje, iż zebrania z Rodzicami dotyczące nowego roku szkolnego 2020/2021 odbędą się w następującym porządku:

oddział w Wojcieszycach
• grupa młodsza „Radosne Słoneczka” - 26 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 16.30
• grupa starsza „Tęczowe Nutki”- 26 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 17.00

oddział w Różankach
• grupa najmłodsza „Mądre Sówki” - 26 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 17.45
• grupa średnia „Wesołe Misie” - 27 sierpnia 2020 r. (czwartek) godz. 16.30
• grupa najstarsza „Bajkowe Motyle” - 27 sierpnia 2020 r. (czwartek) godz. 17.00

W dniach 19 – 20 sierpnia 2020 r. Wychowawcy poinformują Państwa telefonicznie o zakwalifikowaniu dzieci do wyżej wymienionych grup w obu oddziałach.

podziekowanie

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach, składa serdeczne podziękowania za współpracę w roku szkolnym 2019/2020 Radzie Rodziców w składzie:

Pani Sylwia Kwiatkowska
Pani Karolina Piórkowska
Pani Magdalena Sulowska-Fieducik
Pani Katarzyna Chmiel-Dera
Pani Dorota Wardziak

wycignij donie i chwy marzenia 20200621 1042278461
W dniach 17 i 18 czerwca 2020 r. w obu oddziałach przedszkolnych, odbyło się uroczyste pożegnanie naszych absolwentów. Spotkanie, ze względu na wytyczne przeciwepidemiczne, mogło odbyć się w niewielkich 4-5 osobowych grupach, lecz to nie przeszkodziło nam
w przeżyciu wraz z naszymi przedszkolakami wzruszających chwil. Czas mija nieubłaganie i te dzieci, które jeszcze niedawno przekraczały progi „Wesołej Gromady” po raz pierwszy, dziś przygotowują się do rozpoczęcia kolejnego etapu w życiu - edukacji szkolnej. Na pamiątkę pobytu w przedszkolu Pani Dyrektor wraz z Wychowawcami grup wręczyła dzieciom dyplomy, pamiątki i nagrody w postaci książek. Nie zabrakło również życzeń i podziękowań ze strony Rady Rodziców oraz niespodzianki od Pani Wójt Anny Mołodciak.

Na prośbę rodziców, skierowaną do Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach w porozumieniu z Wójtem Gminy Kłodawa dokonano zmiany godzin pracy oddziału przedszkolnego w Wojcieszycach w miesiącu sierpniu, tj. od 7.00 do 16.00.