Publiczne Przedszkole w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach „Wesoła Gromada” wypełniając obowiązek wynikający z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych i dziecka jest Publiczne Przedszkole w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach „Wesoła Gromada” z siedzibą w Wojcieszycach reprezentowany przez dyrektora przedszkola.

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można kontaktować się poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź listownie na adres siedziby przedszkola,

3) Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce,

4) Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych są w szczególności:

  • art.6 ust.1 lit. a) i c) oraz art.9 ust.2 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  • art. 47 ust. 1 pkt.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.,
  • w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

5) Dane osobowe rodziców / opiekunów prawnych oraz dziecka mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa ,

6) Dane osobowe rodziców / opiekunów prawnych oraz dziecka będą przechowywane przez okres przez okres 5,

7) Macie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8) Rodzice / opiekunowie prawni mają prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wskazanych w art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym dziecka).

9) Podanie pozostałych danych osobowych dziecka, rodziców lub opiekunów prawnych wymienionych w aktach prawnych wskazanych w pkt.4 jest obligatoryjne.

10) Jeżeli uznacie Państwo, że przedszkole przetwarza dane osobowe z naruszeniem RODO, możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11) Państwa oraz dziecka dane osobowe nie będą poddane procesowi profilowania.