W ramach zakończenia realizacji projektu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, ogłoszony został „Magiczny Konkurs Fotograficzny” pod tytułem „Najpiękniejsze miejsca w naszej okolicy”. Konkurs skierowany był do dzieci z „Wesołej Gromady” i ich rodziców. Zainteresowanie konkursem było duże. Wpłynęło piętnaście prac, na których uwiecznione zostały najpiękniejsze miejsca naszej gminy. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród przez Panią Wójt Annę Mołodciak i Panią dyr. Joannę Grymuzę nastąpiło podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 18.06.2015 r.

  „Żegnaj przedszkole, na szkołę nadszedł czas.

Niech wspomnienia pozostaną, a do przodu biegnie czas.”

W czwartek 18.06.2015 r. w sali widowiskowej GOK odbyła się uroczystość ZAPRZYSIĘŻENIA NA OBYWATELA GMINY KŁODAWA oraz ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO, dzieci z „Wesołej Gromady” z Wojcieszyc i Różanek, z udziałem rodziców i zaproszonych gości. Był to dzień szczególny, pełen przeżyć dla przedszkolaków, ich rodzin, wszystkich pracowników przedszkola. Uroczystość rozpoczął przemarsz dzieci kończących edukację w przedszkolną w rytm Poloneza. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, dzieci pod przewodnictwem Pani Wójt Anny Mołodciak złożyły ślubowanie. Pod czujnym okiem pań przedszkolaki przygotowały prezentację swoich umiejętności - a tym samym wzbogaciły ten dzień swoim występem artystycznym, dziękując wszystkim za wspólnie spędzony czas. Pani dyrektor Joanna Grymuza złożyła podziękowania rodzicom za całoroczną pomoc, współpracę i zaufanie.

 Rozpoczęcie edukacji szkolnej to bardzo ważny moment w życiu każdego dziecka. Chcąc pomóc dzieciom zmniejszyć stres i obawy przed rozpoczęciem edukacji szkolnej, 19 czerwca - dzieci z „Wesołej Gromady” w Wojcieszycach oraz 22 czerwca z Różanek wzięły udział w spotkaniu integracyjno – adaptacyjnym, zorganizowanym przez Zespół Szkół w Różankach. Panie nauczycielki zapoznały nas z bazą lokalową placówki. Zwiedzaliśmy świetlicę, salę zajęć, bibliotekę, sekretariat. Byliśmy również w klasie I, gdzie uczą się o rok starsi koledzy. Ponadto braliśmy udział w krótkiej inscenizacji . W ramach realizacji projektu CPCD Pani Agnieszka przeczytała książeczkę pod tytułem „Franklin idzie do szkoły”.

 Hobby może pełnić różną rolę w życiu. Dla jednych jest przyjemnością, którą zajmują się sporadycznie, dla innych jest pasją, w którą angażują większość swojego wolnego czasu. Poświęcenie sił pasjonującym nas zagadnieniom czy zajęciom nie tylko sprawia, że jesteśmy szczęśliwi z powodu robienia czegoś co lubimy, ale powoduje również, że z czasem stajemy się niejako ekspertami w danej dziedzinie. Interesować się można praktycznie wszystkim: sportem, muzyką, literaturą, kolekcjonerstwem, a także wieloma innymi zagadnieniami. Aleksander Cupryniak, 6-letni chłopiec z „Wesołej Gromady” w Wojcieszycach odnalazł swoją pasję w piłce nożnej. Alek trenuje w KP Warta Gorzów, pod czujnym okiem trenera, Pawła Dziakowicza.

 W dniach od 30 maja do 6 czerwca 2015 odbył się XIV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Do udziału w przedsięwzięciu zapraszane są znane i lubiane osobistości lokalnej społeczności, mające autorytet i znakomity kontakt z dziećmi. Tegoroczny TCD rozpoczął Pan Jarosław Pikuła – dyrektor GOK w Kłodawie z siedzibą w Wojcieszycach. Tradycyjnie już, przeczytał dzieciom „Lokomotywę” Juliana Tuwima. W kolejnych dniach utwory Jana Brzechwy, Czesława Janczarskiego i Marii Kownackiej czytali Panowie: Arkadiusz Fórmaniak, Grzegorz Byliński, Grzegorz Wilczyński, Michał Czaja i Bartosz Solarczyk.