W ramach zakończenia realizacji projektu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, ogłoszony został „Magiczny Konkurs Fotograficzny” pod tytułem „Najpiękniejsze miejsca w naszej okolicy”. Konkurs skierowany był do dzieci z „Wesołej Gromady” i ich rodziców. Zainteresowanie konkursem było duże. Wpłynęło piętnaście prac, na których uwiecznione zostały najpiękniejsze miejsca naszej gminy. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród przez Panią Wójt Annę Mołodciak i Panią dyr. Joannę Grymuzę nastąpiło podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 18.06.2015 r. Prace można było obejrzeć w GOK w Wojcieszycach, wystawione będą także na Sesji Gminnej a także podczas gminnych dożynek. Celem konkursu było propagowanie sztuki fotografowania, jako jednej z form artystycznego wyrazu, utrwalenie w ciekawy sposób najpiękniejszych miejsc w naszej gminie a także kształtowanie poczucia przynależności społecznej do gminy, rodziny i wspólnoty narodowej. Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie gratulujemy.