Zajęcia gimnastyczno-ruchowe z elementami tańca są bardzo ważnym elementem zajęć przedszkolnych w grupie „Radosne Słoneczka”. Nie tylko kształtują koordynację ruchową, zmysł orientacji przestrzennej, ale również pomagają wypracować zdrowe nawyki związane z aktywnością. Przedszkolaki z chęcią uczestniczą w zajęciach ruchowych, które również mają na celu zintegrować grupę poprzez wspólne zabawy.