PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

O tym, że z mydłem jest świetna zabawa, przekonały się dzieci z grupy „Radosne Słoneczka”, które uczestniczyły w pierwszych zajęciach programu „Czyściochowe przedszkole”. Zaczęliśmy ten cykl od ważnego tematu – mycia rąk. Dzieci zapoznały się z różnymi rodzajami mydła oraz produktami do odświeżania dłoni. Omówiliśmy sytuacje, w jakich należy myć ręce, a dla utrwalenia tej wiedzy wykonaliśmy plakat z ilustracjami.

„Tęczowe Nutki”, jak każda z grup przedszkolnych, obchodziły Dzień Pierwszej Pomocy. Podczas zajęć z wychowawcą, przedszkolaki przypomniały sobie co zrobić w sytuacjach, które zagrażają naszemu życiu lub zdrowiu, jakie są numery alarmowe oraz co znajduje się w apteczce i jak tego użyć. Jednak najważniejsze było przypomnienie i przećwiczenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, czyli masażu serca. Najpierw dzieci dowiedziały się z prezentacji multimedialnej w jakiej kolejności należy zabrać się za udzielanie pomocy, a później w praktyce ćwiczyły na fantomie.

Dnia 11 września w grupie „Bajkowe Motyle” odbyły się zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Nauczyciel opowiedział przedszkolakom, jak pomóc poszkodowanym zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Dzieci z zainteresowaniem słuchały wskazówek dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, np. skaleczenia, oparzenia, utraty przytomności, zatrucia, złamania czy krwotoku. Przypomniały sobie podstawowe numery alarmowe oraz jak wezwać pomoc przez telefon.

W „Wesołej Gromadzie” obchodziliśmy w piątek Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. Dzieci z grupy „Mądre Sówki” poznały zawartość apteczki pierwszej pomocy i dowiedziały się w jakich wypadkach i w jaki sposób jej używać. Ćwiczyły te umiejętności podczas odgrywania scenek sytuacyjnych. Dzieci przyklejały plaster na skaleczoną rękę pajacyka Filipa i owijały ręce bandażem. Utrwaliły numery alarmowe. „Maluchy” przypomniały sobie i utrwaliły „sześć skoków do naprawdę czystych rąk” - najpierw na sucho, później w przedszkolnej łazience. Na zakończenie dzieci kolorowały postać misia - ratownika medycznego i pozowały do wspólnego zdjęcia.

Dnia 11 września obchodziliśmy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. „Wesołe Misie” podczas zajęć poznały zawartość apteczki pierwszej pomocy i dowiedziały się w jakich wypadkach i w jaki sposób jej używać. Ćwiczyliśmy te umiejętności podczas odgrywania scenek sytuacyjnych. Przypomnieliśmy sobie również treści dotyczące bezpieczeństwa w związku z COVID-19. Utrwalaliśmy swoje imię i nazwisko, adres domowy oraz numery alarmowe. To bardzo ważne informacje w sytuacji zagrożenia.

W Wojcieszycach nawet małe dzieci potrafią udzielić pierwszej pomocy. Takie umiejętności zdobywały bowiem 3- i 4-latki z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy. Dzieci uczestniczyły w pokazie opatrywania ran i skaleczeń oraz reagowania w przypadku krwawienia z nosa, a następnie uczyły się wzywać pogotowie w sytuacji, kiedy ktoś potrzebuje pomocy medycznej.

W roku szkolnym 2020/2021 w grupie „Mądrych Sówek” realizowany będzie program edukacyjny „Zdrowie na talerzu”, powstał on w trosce o rozwijanie i kształtowanie u dzieci postaw i nawyków prozdrowotnych. Środowisko rodzinne oraz przedszkolne jako otoczenie najbliższe dziecku, musi być świadome odpowiedzialności za prawidłowe żywienie dziecka, które nie tyko warunkuje jego zdrowie i prawidłowy wzrost, ale także kształtuje nawyki żywieniowe i potencjał zdrowotny organizmu w wieku dorosłym.

W grupie „Radosne Słoneczka”, oprócz programu „Dobrze jemy”, będzie w tym roku szkolnym realizowany program „Czyściochowe przedszkole”. Maluchy z Wojcieszyc będą wdrażane do dbania o higienę osobistą. Omawiane raz w miesiącu tematy dotyczyć będą m. in. czystości rąk, mycia zębów oraz ochrony skóry. Dzieci dowiedzą się, w jaki sposób należy dbać o higienę oraz dlaczego jest to tak istotne. Zajęcia będą prowadzone z użyciem ciekawych pomocy dydaktycznych – przedszkolaki dostaną karty pracy, dzięki którym sprawdzą zdobytą wiedzę.