W grupie „Radosne Słoneczka”, oprócz programu „Dobrze jemy”, będzie w tym roku szkolnym realizowany program „Czyściochowe przedszkole”. Maluchy z Wojcieszyc będą wdrażane do dbania o higienę osobistą. Omawiane raz w miesiącu tematy dotyczyć będą m. in. czystości rąk, mycia zębów oraz ochrony skóry. Dzieci dowiedzą się, w jaki sposób należy dbać o higienę oraz dlaczego jest to tak istotne. Zajęcia będą prowadzone z użyciem ciekawych pomocy dydaktycznych – przedszkolaki dostaną karty pracy, dzięki którym sprawdzą zdobytą wiedzę.