Dnia 11 września w grupie „Bajkowe Motyle” odbyły się zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Nauczyciel opowiedział przedszkolakom, jak pomóc poszkodowanym zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Dzieci z zainteresowaniem słuchały wskazówek dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, np. skaleczenia, oparzenia, utraty przytomności, zatrucia, złamania czy krwotoku. Przypomniały sobie podstawowe numery alarmowe oraz jak wezwać pomoc przez telefon.

Zajęcia miały na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi na wypadek nieobecności osób dorosłych. Oczywiście zajęcia nie zrobią z przedszkolaków profesjonalnych ratowników, ale nauczą dzieci radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Bardzo ważne jest wprowadzenie tematyki pierwszej pomocy i oswajanie z nią najmłodszych, bowiem kiedy dorosną, nie będą się bały udzielać pomocy poszkodowanym.

 

 

GALERIA FOTO