TEMATYKA OGÓLNA: Żyrafa.

CELE: umuzykalnianie dzieci, ilustrowanie ruchem tekstu piosenki, rozwijanie sprawności drobnych ruchów rąk.

  1. Wyszukiwanie zdjęć egzotycznych zwierząt

Dziecko wyszukuje zdjęcia, które przedstawił rodzic zwierząt egzotycznych w zgromadzonych książkach (załącznik – ZDJĘCIA ZWIERZĄT).

  1. Ćwiczenia ortofoniczne „Zwierzęta egzotyczne”

Rodzic kilkakrotnie akcentuje wybraną sylabę w nazwie zwierzęcia, a dziecko powtarza ją za nim, np.: ży-ra-fa-fa-fa, hi-po-po-po-tam.

  1. Zabawa muzyczna „Dyrygent”

Dziecko stoi przed rodzicem i/lub rodzeństwem, pokazuje w jaki sposób mają śpiewać znaną piosenkę. Jeśli pokazuje ręce szeroko ustawione- rodzic śpiewa głośno. Jeśli dłonie ma blisko siebie- rodzic śpiewa cicho.

  1. Zabawa ruchowa „Na safari”

Rodzic zaprasza dziecko na wycieczkę na safari. Mówi, że będą podglądać zwierzęta przez lornetkę. Dziecko maszeruje po pokoju, trzymając dłonie zwinięte w pięści (lornetki) na wysokości brzucha, gdy rodzic śpiewa jaką piosenkę. Na hasło rodzica np.: Żyrafa- podnoszą lornetki do oczu i oglądają żyrafę od podłogi do samego sufitu (tam znajduje się jej głowa). Na hasło: Małpki- szybkim ruchem głowy przesuwają lornetkę z jednej strony na drugą i z góry na dół. Na hasło: Antylopy- głowę z lornetką przesuwają wzdłuż horyzontu, od lewej strony do prawej i od prawej do lewej. Gdy rodzic powie, że podglądamy z ukrycia drapieżniki, tj. lwy, dziecko kładzie się na brzuchu i z lornetką przy oczach obserwuje teren.

  1. Rozwiązywanie zagadki- żyrafa

Co to za zwierzę? Najwyższe  na świecie.

Pójdźcie do zoo, a się dowiecie.

Ma żółtą skórę w brązowe łatki.

Nie zmieści się wcale do zwykłej klatki.

  1. Słuchanie wiersza K. Bednarek „Żyrafa”

Długą ma szyję,

Łatki na ciele.

Listków akacji

w dzień zjada wiele.

Nawet gdy śpi

na nogach stoi,

bo dzikich zwierząt

bardzo się boi.

 

Mieszka w Afryce,

gdzie żyją lwy

co mają białe

ogromne kły.

 

Jednak żyrafa

mocnym kopnięciem

poradzi sobie

z dzikim zwierzęciem.

 

Kto chce żyrafę

spotkać już dziś

musi do zoo

szybciutko iść.

  1. Rozmowa na temat wyglądu, życia i zwyczajów żyrafy na podstawie wiersza

- Jak wygląda żyrafa?

- Gdzie mieszka?

- Co żyrafa lubi jeść?

- Jak śpi?

- Kogo się boi?

- W jaki sposób broni się przed atakiem dzikiego zwierzęcia?

- Gdzie można spotkać żyrafę?

  1. Zabawa dydaktyczna „Co lubi jeść żyrafa?”

Rodzic prezentuje obrazki i omawia ich nazwy. Następnie prosi, aby dziecko wskazało obrazki przedstawiające jedzenie, które spożywa żyrafa. Rodzic może zadać pytanie, które spośród tych pokarmów zjadają ludzie (załącznik – CO JE ŻYRAFA)

  1. Zabawy na świeżym powietrzu

Spacer w pobliżu domu- wyszukiwanie elementów, które przypominają kształtem żyrafę. Może być to np. wysokie drzewo, żuraw budowlany.

Zabawa ruchowa żyrafa i żyrafki. Gdy rodzic powie: Żyrafa- dziecko porusza się z wyprostowaną szyją, stawiając duże kroki. Kiedy rodzic powie: Żyrafka- dziecko porusza się z wyprostowaną szyją, ale robi bardzo małe kroki.

  1. Praca plastyczna „Żyrafa z odrysowanej rączki”

Dziecko odrysowuje na kartce rękę (od palców do łokcia), chowając kciuk. Z palców tworzy uszy i rogi żyrafy. Dorysowuje oczy, nos, usta, a zamoczonym w brązowej farbie palcem odbija „łatki”.

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

CO JE ŻYRAFA

ZDJĘCIA ZWIERZĄT