TEMATYKA OGÓLNA: Daleka wyprawa

CELE: bogacenie zasobu słownictwa, rozwijanie sprawności fizycznej

TEMATYKA OGÓLNA: Chronimy przyrodę

CELE: uświadamianie konieczności dbania o środowisko naturalne, rozwijanie umiejętności prawidłowego artykułowania głosek s, sz.

TEMAT: Kąpiel.

CELE: zapoznanie z zasadami dbania o higienę osobistą osobista podczas kąpieli, zapoznanie z zasadami mycia włosów, kształtowanie umiejętności dbania o higienę osobistą, kształtowanie umiejętności dbania o porządek w łazience.

TEMATYKA OGÓLNA: Czarno na białym.

CELE: rozwijanie zainteresowania przyrodą, rozwijanie zdolności plastycznych, nauka prawidłowej artykulacji głoski s.

TEMATYKA OGÓLNA: Nasze rady na odpady

CELE: uświadamianie konieczności segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania, rozwijanie sprawności fizycznej.

Z cyklu zajęć  PRZEDSZKOLNE LABORATORIUM…w tym miesiącu musimy, ale zróbmy to z przyjemnością, przenieść laboratorium do naszych domów.

Jest to dobra okazja do spędzenia ciekawie czasu z dzieckiem i wytłumaczenia niektórych zjawisk w sposób prosty i zaskakujący.

Tym razem naszym tematem będzie „Woda = super zabawa”

TEMATYKA OGÓLNA: Zwierzaki cudaki.

CELE: rozwijanie kompetencji matematycznych, rozwijanie sprawności fizycznej.

TEMATYKA OGÓLNA: Kolorowy świat

CELE: rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie dziesięciu, rozwijanie poczucia rytmu i muzykalności.

ZADANIE DODATKOWE DLA CHĘTNYCH – REALIZACJA PROGRAMU EDUKACYJNEGO „KRAINA KREATYWNOŚĆI”

Przestrzenna praca plastyczna - „Papierowe czary-mary”.

W ramach realizacji programu „Kraina kreatywności” proponujemy realizację kolejnego zadania – tym razem plastycznego.              

Przestrzenna praca plastyczna z pasków papieru, to zabawa na wyobraźnię, nauka komponowania i tworzenie ciekawych przestrzennych abstrakcji dla dzieci w dowolnym wieku. Zabawę można dowolnie modyfikować, więc będzie ciekawa zarówno dla „dużych i małych” przedszkolaków.

TEMATYKA OGÓLNA: Żyrafa.

CELE: umuzykalnianie dzieci, ilustrowanie ruchem tekstu piosenki, rozwijanie sprawności drobnych ruchów rąk.