1. Ćwiczenia ruchowe o charakterze relaksacyjnym i usprawniającym.

• Ilustrowanie ruchami: lotu ptaka, otrzepywanie rąk z wody, nawijanie wełny na kłębuszek, gra na różnych instrumentach, zgniatanie papierów.
• Malowanie palcem kół, linii poziomych, pionowych (prysznice, chmurki, skoki ptaszka) z zachowaniem kierunku od lewej do prawej
• Lepienie postaci zwierząt, ludzi ze szczególnym zwróceniem uwagi na części składowe – głowa, tułów, nogi.

 

Wyrywanie i naklejanie:
• Przerywanie papieru według linii prostej, kolistej, falistej.
• Nawlekanie koralików (przy pomocy sztywnego drutu).
• Wycinanie nożyczkami (nauka posługiwania się nożyczkami)

2. Ćwiczenia umiejętności graficznych:

• kolorowanie obrazków z jednoczesnym ćwiczeniem precyzji ruchów, dbanie o trzymanie się w konturach, obwodzenie po śladzie, pogrubianie konturów, wypełnianie konturów rysunku, przerysowywanie konturów rysunku przez kalkę techniczną, stemplowanie

3. Ćwiczenia orientacji w przestrzenni, rozpoznawanie ich stron
• Doskonalenie orientacji stronnej w odniesieniu do osoby stojącej naprzeciwko.
• Kierowanie przy pomocy pojęć: prosto, w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu drugą osobą, tak, aby dotarł do określonego miejsca.
• Układanie przedmiotów i obrazków wg wskazówek: po prawej, po lewej,na dole, na górze, pod, nad, obok, przed, za.