1. Ćwiczenia usprawniające motorykę i doskonalące sprawność manualną.
Łączenie ćwiczeń ruchowych z elementami koncentrowania uwagi, gry i zabawy zręcznościowe, rzuty do celu lewą i prawą ręką, rzuty piłką do celu, rzucanie piłek do siebie i łapanie ich, rzuty dowolne i do celu z odległości dowolnej i określonej przez rodzica.

 

2. Ćwiczenia ruchowe o charakterze relaksacyjnym i usprawniającym
• Ćwiczenia rozmachowe połączone z doskonaleniem technik plastycznych (malowanie farbami przy pomocy pędzla na dużych powierzchniach np. na rozłożonych gazetach, palcami, malowanie kredkami, flamastrami, rysowanie):
• Malowanie form kolistych,
• Malowanie form falistych, np. fale morskie,
• Wałkowanie cienkich wałeczków z plasteliny i obwodzenie nimi figur geometrycznych,
• Wycinanie po linii prostej narysowanej (trawka, paseczki)

3. Ćwiczenia doskonalące sprawność grafomotoryczną
• ekspresja kierowana: rysowanie według schematu ze zwróceniem uwagi na czytelność rysunku np. kolorowanie wg wzoru, malowanie na określony temat z wyodrębnieniem określonych elementów, ekspresja swobodna: wyrażanie uczuć środkami plastycznymi.

4 . Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej
• Układanie puzzli.
• Rozpoznawanie na obrazkach przedmiotów i czynności

 

PLIKI:
CZEGO BRAKUJE
POŁĄCZ KROPKI
POPRAW PO ŚLADZIE
WYTNIJ PO ŚLADZIE
WYTNIJ PO ŚLADZIE 2
ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC
ZNAJDŹ RÓŻNICE