ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

  1. Ćwiczenie rozwijające percepcję wzrokową: znajdź 5 różnic (załącznik – zwierzęta różnice)
  2. Ćwiczenie rozwijające orientację przestrzenną – „Nakryj do stołu”: dziecko rozkłada sztućce względem talerza wg instrukcji rodzica: połóż łyżkę z prawej strony talerza, widelec z lewej strony talerza, nóż z lewej strony łyżki.
  3. Ćwiczenie rozwijające percepcję wzrokową: połącz obrazki z cieniami (załącznik – połącz z cieniami).
  4. Ćwiczenie rozwijające myślenie logiczne: wskaż w każdym rzędzie niepasujący obrazek (załączniki co nie pasuje1, co nie pasuje 2)
  5. Ćwiczenie rozwijające percepcję słuchową: skąd dochodzi wołanie? Dziecko siada po turecku na środku pokoju i zamyka oczy. Rodzic staje w wybranym miejscu i szeptem wypowiada imię dziecka. Zadaniem dziecka jest wskazanie, z której strony dochodzi głos. Dziecko może otworzyć oczy dopiero po wskazaniu kierunku wołania.