ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Prezentowane materiały są ćwiczeniami, które wpłynąć mogą na usprawnienie poszczególnych narządów mowy i utrzymanie ich w prawidłowej kondycji.