Język angielski

Materiały udostępnione dla Państwa to zbiór piosenek, które dzieci poznały dotychczas na zajęciach, karty pracy odnoszą się bezpośrednio do ostatnio omawianego materiału leksykalnego. Polecam profil Super Simple Songs na Youtube w celu urozmaicania materiału audiowizualnego w języku angielskim.

Let's go to the jungle! Colouring this animals. Sing and dance to the music!

PLIKI:

WALKING IN THE JUNGLE

Let's colouring this animals. Where they living? - pokolorujmy te zwierzątka. Gdzie one mieszkają?

PLIKI:

FARM ANIMALS

Piosenki, które dzieci poznały już na zajęciach:

  1. ONE LITTLE FINGER