Temat: Na wsi i w mieście.
Cel główny: poznawanie cech charakterystycznych dla wsi i dla miasta.
Grupa: 3/4latki.

1. Rozwiązanie zagadki słuchowej. Rodzic odtwarza odgłosy wydawane przez traktor oraz samochód. Pyta dziecko: Dla jakich miejscowości są charakterystyczne te odgłosy? Dziecko wypowiada się, odgaduje, że chodzi o wieś i o miasto.

 

 

2. Dziecko:
− koloruje ramki zdjęć przedstawiających to, co kojarzy się z wsią - na zielono, a ramki zdjęć przedstawiających to, co kojarzy się z miastem - na niebiesko,
− kończy rysować autobusy według wzoru,
− koloruje rysunki.
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-kp-cz2.pdf 
str. 42

3. Zabawa dydaktyczna „Co jest na wsi? Co jest w mieście?”
Dwie duże koperty z obrazkami pociętymi na elementy: w jednej są obrazki przedstawiające elementy charakterystyczne dla wsi, np.: traktor, pole, zwierzęta z wiejskiej zagrody, a w drugiej dla miasta, np.: wieżowiec, zoo, tramwaj; kartoniki, klej, napisy: wioska, miasto. Dziecko otrzymuje dużą kopertę z obrazkami pociętymi na elementy. Składa puzzle. Złożone elementy przenosi na kartoniki, podkleja i zostawia na podłodze. (Rodzic układa obrazki z drugiej koperty). Rodzic zaprasza dziecko do zwiedzania. Pyta je, jakie miejsce przedstawiają obrazki ułożone przez dziecko i przez rodzica. Zwraca uwagę dziecku na konkretne obrazki, prosi o nazwanie tego, co jest na nich przedstawione. Eksponuje napisy do czytania całościowego: wioska, miasto. Prosi dziecko o przyporządkowanie napisów do odpowiednich grup obrazków. Na koniec dziecko ponownie nazywa wszystkie obrazki, dzieląc ich nazwy na sylaby. (załącznik – obrazki miasto wieś).

4. Zabawa ruchowa z elementami ćwiczeń ortofonicznych – „Jadę samochodem”. Rodzic wręcza dziecku obręcz – kierownicę. Dziecko biega po pokoju w jednym kierunku, kręcąc obręczą i naśladując jazdę samochodem. Zatrzymuje się i wypowiada w odpowiednich momentach za Rodzicem słowa dźwiękonaśladowcze: wrr, wrr, wrr, mniam, mniam, mniam, tur, tur, tur, tup, tup, tup, brum, brum, brum, ach, ach, ach, i, i, i, daba, daba, daba, dam.

Wycieczka.
Pojedziemy na wycieczkę: wrr, wrr, wrr,
wezmę misia i bułeczkę: mniam, mniam, mniam.
Autem szybko wyruszamy: tur, tur, tur,
cały wielki świat zwiedzamy: tup, tup, tup.
Tak się kręci kierownica: brum, brum, brum,
a tak światem się zachwycam: ach, ach, ach.
Wycieraczki tak mrugają: i, i, i,
a tak w radiu jazz śpiewają: daba, daba, daba, dam
A gdy wszystko już zwiedzimy, to do domu powrócimy.
Posiedzimy chwilę w kątku i zaczniemy od początku.
Pojedziemy na wycieczkę ...

5. Dziecko:
− ogląda zdjęcia,
− odczytuje podpisy z Rodzicem (Rodzic czyta wyrazy, a dziecko mówi nazwy zdjęć),
− mówi, które z tych miejsc chciałoby odwiedzić,
− rysuje budynki po śladach.
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-kp-cz2.pdf 
str. 43

 

PLIKI:
OBRAZKI MIASTO WIEŚ