Temat dnia: Wakacje w lesie.
Cel: rozwijanie umiejętności liczenia ze zwróceniem szczególnej uwagi na rolę ostatniego liczebnika.
Grupa: 3/4-latków.

1. Rodzic zaprasza dziecko na wycieczkę do lasu, gdzie rosną bardzo smaczne jagody i poziomki. Dziecko improwizuje ruchem: maszeruje, kierując się w stronę lasu, przedziera się przez gęste zarośla – odgarnia gałęzie, zatrzymuje się – słucha śpiewu ptaków, pokonuje przeszkody np. czołga się pod nisko położonymi gałęziami, zatrzymuje się i wdycha leśne powietrze – wciąga powietrze nosem, a wydycha ustami, przeskakuje przez kamienie, dochodzi do leśnej polany.

 

 

2. Zabawa matematyczna „Jagody i poziomki”.

Potrzebne będą: zielona tkanina, woreczek nieprzezroczysty, 4 łodyżki wycięte z zielonego papieru i sylwety jagód (10 granatowych kółek) lub poziomek (10 czerwonych kółek), karteczki z różną liczbą kropek (1–5) granatowych i czerwonych. Rodzic rozkłada na środku dywanu zieloną tkaninę i umieszcza na niej 4 sylwety zielonych łodyżek. Pyta, jakie owoce mogłyby się teraz na nich znaleźć. Ustawia obok tkaniny tacę, na której znajdują się wycięte z papieru kolorowego sylwety jagód i poziomek. Pokazuje ukryte w woreczku karteczki z narysowanymi na nich kropkami w takich samych kolorach. Dziecko losuje karteczkę, przelicza głośno znajdujące się na niej kropki, a następnie bierze z tacy odpowiednią liczbę kółek i układają je na wybranej łodyżce. Następnie losuje kolejną karteczkę.

3. Zabawa „Zbieranie jagód i poziomek”. Rodzic układa na tkaninie na łodyżkach po pięć sylwet jagód i poziomek. Zaprasza do ich zbierania. Klaszcze kilka razy w dłonie. Dziecko liczy klaśnięcia, następnie podchodzi do tkaniny i zdejmuje z niej odpowiednią liczbę sylwet jagód lub poziomek. Układa je obok tkaniny.

4. Określanie liczebności zbioru. Potrzebne będą: dwie obręcze, 5 sylwet jagód, 5 sylwet poziomek. Rodzic układa na środku dywanu dwie obręcze (metr od siebie). Wkłada do nich sylwety jagód i poziomek tak, aby ich liczba różniła się lub była taka sama. Dziecko ustawia się obok obręczy, w której jest więcej elementów lub staje między obręczami, jeśli elementów jest tyle samo.

5. Słuchanie piosenki „Na jagody”.

Kolorowanie krzaczka jagód (załącznik – jagody). Kolorowanie łodyg i liści zieloną kredką, a owoców palcem maczanym w granatowej farbie. Podawanie liczby jagód na obrazku.

 

PLIKI:
JAGODY