Przedszkole „WESOŁA GROMADA” zaprasza
dzieci wraz z rodzicami do wzięcia udziału w konkursie
pt. „BOMBKA CHOINKOWA”
Celem konkursu jest kultywowanie bożonarodzeniowej tradycji rodzinnej i rozbudzanie inwencji twórczej.
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie bombki choinkowej techniką dowolną.
Termin składania prac do 12 grudnia 2022 r. u wychowawców grup.
Pracę należy podpisać – przypiąć karteczkę (imię, nazwisko dziecka, nazwa grupy).
Szczegóły w załączonym regulaminie.

Regulamin konkursu „BOMBKA CHOINKOWA”

Dzieci są ludźmi wyjątkowej rangi. Mają swoje prawa, a przestrzeganie ich leży w gestii dorosłych, bo powtarzając za Julianem Tuwimem: „Dwa są szczęścia na świecie. Jedno małe - być szczęśliwym, drugie wielkie - uszczęśliwiać innych”. Dzieci z oddziału w Różankach uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych przygotowanych specjalnie na ten wyjątkowy dzień. Wszystkim dzieciom zostały przybliżone Ich prawa - Prawa Dziecka z wykorzystaniem zabaw, filmów edukacyjnych, kolorowanek, zagadek i prezentacji multimedialnych.

Ważnym elementem wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw, uczenie poszanowania praw innych i radzenia sobie w sytuacjach naruszania własnych praw. W związku z tym w oddziale przedszkolnym w Wojcieszycach obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Pani Dyrektor Joanna Grymuza z Panią Agatą Mizgier przybliżyły dzieciom ich prawa. Dzieci wymieniały do czego mają prawo, dzieliły się swoimi własnymi spostrzeżeniami na temat powodów do radości. „Radosne Słoneczka” i „Tęczowe Nutki” wspólnie z Paniami ilustrowały ruchem wiersz „Mały człowiek”.

Serdecznie dziękujemy Pani Zofii Michalskiej prababci naszej wychowanki Hani Michalskiej za piękne, ręcznie wyszywane obrazki, które będą zdobiły ściany naszego przedszkola.

Wyjaśnienie dzieciom, czym jest dom, nie musi być tylko omówieniem jego rodzajów oraz elementów. Sens istnienia domów dzieci z grupy „Mądrych Sówek” mogły odkryć samodzielnie. W tym celu bawiliśmy się w konstruktorów. Wykorzystaliśmy przedszkolne, piankowe klocki. Każde dziecko mogło schronić się w wykonanej wspólnie budowli. Nauka poprzez zdobywanie własnego doświadczenia, jest jedną z najciekawszych form pracy z małym dzieckiem.

„Bajkowe Motyle” – stali bywalcy naszej filii Biblioteki Gminnej w Różankach, wybrały się do książnicy, aby porozmawiać o tym, jak powstaje książka. Skorzystaliśmy z uprzejmości Pani Doroty – bibliotekarki i sprawdziliśmy, jakie nowości dla dzieci możemy wypożyczyć. Obejrzeliśmy również i omówiliśmy historyjkę obrazkową, opowiadającą o etapach powstawania książki. Oprócz zasad: „W bibliotece cisza” oraz „Wszystkie książki odkładamy na wyznaczone miejsce”, zastosowaliśmy jeszcze jedną, zdaniem naszych przedszkolaków, najważniejszą: „Traktuj ksziążkę, jak przyjaciela”.

Dnia 10 listopada również w oddziale przedszkolnym w Różankach odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. Wszystkie dzieci w pięknych, galowych strojach i z przypiętymi kotylionami w barwach biało – czerwonych,  słowem i piosenką oddały szacunek symbolom narodowym. W patriotycznym spotkaniu wzięli udział: Pani Wójt Anna Mołodciak, Pani Dyrektor Joanna Grymuza, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Katarzyna Chmiel-Dera, Sołtys Santoczna Pani Maria Matwiejuk, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Grzegorz Zapytowski, zaprzyjaźniona z naszym Przedszkolem Pani Bożena Popowska, nasz wieloletni Pracownik Pani Maria Krygier, Strażnik Gminy Kłodawa Pan Tomasz Rawa.

W przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu, przywiązania do swojej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej oraz wpajamy szacunek dla polskich symboli narodowych. W oddziale przedszkolnym w Wojcieszycach dnia 10 listopada 2022 r. uroczyście obchodziliśmy  Narodowe Święto Niepodległości. Wszystkie dzieci, pracownicy przedszkola oraz zaproszeni Goście: Pani Wójt Anna Mołodciak, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Grzegorz Zapytowski, Pani Sołtys Wojcieszyc Ewelina Juszczyk, zaprzyjaźniona z nami Pani Bożena Popowska, Z–ca Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Aleksandra Izajasz-Odolińska, Przedstawiciele Klubu Seniora z Wojcieszyc, Członkinie Zespołu „Odnowa” oraz Pani Dyrektor Joanna Grymuza, zebrali się w przedszkolnej sali, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dzień.