W ostatnich dniach zostały nam przekazane maseczki ochronne do wykorzystania przez pracowników przedszkola i dzieci, które poza placówką także są zobowiązane do ich używania. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Wójt Annie Mołodciak i Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Różankach za pamięć i okazane wsparcie.

(-) Joanna Grymuza
dyrektor przedszkola

w Publicznym Przedszkolu w Wojcieszycach
z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach
w roku szkolnym 2019/2020

 

zolty talerz 1 300x Kulczyk Fundation

 

O programie

„Żółty Talerz” to program wsparcia systemu żywienia dzieci stworzony przez Kulczyk Foundation poprzez działanie tam, gdzie konkretne dziecko siada do posiłku: w stołówce, w świetlicy, czy też w domu rodzinnym. Program realizowany jest przy współudziale największych polskich organizacji pozarządowych:

  • Caritas diecezjalnymi,
  • Polskim Czerwonym Krzyżem,
  • SOS Wioskami Dziecięcymi,
  • Towarzystwem Przyjaciół Dzieci,

a także placówkami szkolnymi i przedszkolnymi.

Drodzy Rodzice, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Dziękuję Państwu za dotychczasową współpracę w prowadzeniu zdalnego nauczania. W dalszym ciągu będziemy przedstawiać Państwu na naszej stronie internetowej propozycje codziennej aktywności dziecka w różnych obszarach jego rozwoju. W ramach przypomnienia informuję, iż materiały przygotowane do pracy z dzieckiem w domu, znajdziecie Państwo w zakładce „DOMOWE PRZYGODY”.

Przedłużono zawieszenie zajęć w placówkach oświatowych do dnia 26 kwietnia 2020 r. Zaraz po Świętach Wielkiej Nocy w ramach zdalnego nauczania, będziemy nadal przedstawiać Państwu na naszej stronie internetowej propozycje codziennej aktywności dziecka.

(-) Joanna Grymuza
dyrektor przedszkola

Na naszej stronie internetowej powstała zakładka „DOMOWE PRZYGODY”, w której znajdują się propozycje aktywności dziecka do wykorzystania w domu. Jesteśmy wdzięczne za każde życzliwe słowo i dostrzeżenie trudu naszej pracy. Liczne zdjęcia przedstawiające twórczość naszych przedszkolaków utwierdzają nas w słuszności podjętych działań. Zdajemy sobie sprawę z tego, że również Państwo, tak jak i my, stanęliśmy przed nieoczekiwanymi wyzwaniami. Pragniemy więc podkreślić, że naszym zadaniem określonym w rozporządzeniu MEN jest organizacja zdalnego nauczania. Tak więc systematycznie będziemy publikować materiały stanowiące jedynie propozycje dziennej aktywności dziecka. Naszym przedszkolakom i ich bliskim życzymy zdrowia, uśmiechu i wytrwałości w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Z pozdrowieniami
dyrekcja i grono pedagogiczne przedszkola