Drodzy Rodzice, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Dziękuję Państwu za dotychczasową współpracę w prowadzeniu zdalnego nauczania. W dalszym ciągu będziemy przedstawiać Państwu na naszej stronie internetowej propozycje codziennej aktywności dziecka w różnych obszarach jego rozwoju. W ramach przypomnienia informuję, iż materiały przygotowane do pracy z dzieckiem w domu, znajdziecie Państwo w zakładce „DOMOWE PRZYGODY”.

Tam z kolei umieszczane są pod nazwą „zadania główne” scenariusze zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla dzieci trzy, cztero, pięcio i sześcioletnich. W „materiałach uzupełniających” można znaleźć dodatkowe karty pracy, propozycje ciekawych prac plastycznych, zabaw aktywizujących i piosenek. Oprócz tego dla dzieci z najstarszych grup wiekowych udostępniamy materiały z zakresu nauczania religii. Kolejne kategorie w zakładce „DOMOWE PRZYGODY” stanowią zajęcia z języka angielskiego oraz zajęcia w ramach udzielania pomocy pychologiczno – pedagogicznej w tym zajecia logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne i rozwijające uzdolnienia. Na bieżąco, stosownie do proponowanych treści w scenariuszach i zadaniach dołączane są zagadnienia/czynności dziecka w ramach programów edukacyjnych, realizowanych w bieżącym roku szkolnym w naszym Przedszkolu.
Przesyłane przez rodziców zdjęcia potwierdzające pracę dzieci w ramach „DOMOWYCH PRZYGÓD” umieszczane będą nadal w kategorii ZAJRZYJCIE, JAK WYGLĄDAJĄ NASZE „DOMOWE PRZYGODY”.

 

 

(-) Joanna Grymuza
dyrektor przedszkola

 

 

 

www menu