NAJPIĘKNIEJSZY JEST UŚMIECH DZIECKA…

NAJPIĘKNIEJSZY JEST UŚMIECH DZIECKA…

 

Takie właśnie hasło stało się myślą przewodnią uroczystości PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA, która odbyła się dnia 19 października 2017 r. Tego dnia dzieci, które rozpoczęły edukację przedszkolną w „Wesołej Gromadzie” w oddziale w Wojcieszycach i w Różankach, w obecności pani wójt Anny Mołodciak, zaproszonych gości oraz swoich rodziców i rodzeństwa, złożyły uroczystą przysięgę i zostały włączone do grona przedszkolaków.

Pasowanie na przedszkolaka było nie tylko wesołą imprezą, ale również poważnym wydarzeniem w życiu najmłodszych dzieci. Sam moment pasowania na przedszkolaków, był wyjątkowo doniosły. Pani wójt odczytała akt ślubowania, a pani dyrektor dotykając wielkim ołówkiem, pasowała beztroskie dzieci w pełnoprawnych członków naszej małej społeczności. Ale najpierw najmłodsze przedszkolaki musiały zdać egzamin ze śpiewu, tańca i recytacji. Na znak przyjęcia dziecka do grona przedszkola, każdy z milusińskich otrzymał dyplom oraz symbol naszej „Wesołej Gromady”- maskotkę wesołego, zielonego smoka.

 

 

GALERIA FOTO