Wszystkie zawody, z różnego punktu widzenia są ciekawe. Wśród nich są także niebezpieczne. Do właśnie takich należy zawód kominiarza. Jest to fach wyjątkowy, przekazywany często z pokolenia na pokolenie. Kominiarz to człowiek odważny i zazwyczaj wesoły. Wychowankowie „Wesołej Gromady" z Różanek miały okazję spotkać się z kominiarzem Panem Radosławem Milcarkiem. Dzieci dowiedziały się na czym polega praca kominiarza. Mogły obejrzeć strój, w którym pracują kominiarze oraz narzędzia potrzebne do wykonywania tego zawodu. Oczywiście wszyscy „na szczęście chwyciliśmy się za guzik". Była to wyjątkowa wizyta. Panu kominiarzowi dziękujemy za ciekawe zajęcia oraz poświęcony czas.