Wiemy, jak ciężko pracujesz Tato! Bardzo Cię wszyscy kochamy za to, a także za Twe szlachetne serce, w którym rodzina pierwsze ma miejsce! W ten dzień  przyjmij podziękę za wiarę, mądrość, ojcowską rękę.”

Dzieci z oddziału przedszkolnego w Wojcieszycach przygotowały dla swoich Tatusiów prezenty. Laurki oraz podkowy na szczęście, które wykonały przedszkolaki wypełnione są bezgraniczną szczerością i miłością. Wszystkim Tatusiom składamy najserdeczniejsze życzenia.