W dniu 25 października w oddziale przedszkolnym w Różankach odbył się Patriotyczny Konkurs Recytatorski pt. „Kto ty jesteś? Polak mały”. Uczestnikami konkursu były dzieci z grupy „Wesołe Misie’ i „Bajkowe Motyle”. Przybyłych gości rodziców i dziadków powitała dyrektor przedszkola pani Joanna Grymuza. Przedszkolaki recytowały piękne wiersze ukazujące naszą ojczyznę, każdy skrawek jej ziemi oraz wartości, którym na co dzień poświęcamy zbyt mało uwagi.

Interpretacje utworów w wykonaniu dzieci wywołały gromkie brawa wśród słuchaczy. Uroczystość miała na celu kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych poprzez rozwijanie w nich poczucia przynależności społecznej, budzenie świadomości narodowej, poznanie znaczenia słowa Ojczyzna, rozwijanie zainteresowania pięknem polskiej literatury i kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego. Po wysłuchaniu wszystkich występów każdy z uczestników otrzymał dyplom i nagrodę. Wszystkim rodzicom i dzieciom gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie.

 

 

GALERIA FOTO