PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

Dbałość o zdrowie dzieci, to jedno z podstawowych zadań naszego Przedszkola. Przekazując dzieciom wiedzę oraz kształtując umiejętności i postawy sprzyjające zdrowiu, możemy ułatwić im zdrowy styl życia. Jednym ze sposobów realizacji tego zamierzenia był udział naszych przedszkolaków z Różanek w „Światowym Dniu Mycia Rąk”.

Korzystając z pięknej pogody „Wesołe Misie” wybrały się na boisko szkolne i uczestniczyły w przygotowanych dla nich grach i zabawach ruchowych. Pobyt na świeżym powietrzu i udział w zajęciach sportowych były okazją  do zadbania o sprawność fizyczną dzieci.

Również oddział przedszkolny w Wojcieszycach odwiedzili Panowie policjanci. Przybliżyli „Radosnym Słoneczkom” i „Tęczowym Nutkom” bardzo ważny temat - bezpieczeństwo na drodze. Rozmawiali z dziećmi o bezpiecznym zachowaniu podczas spaceru, przypomnieli jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię oraz jak zachować się gdy „zaczepi” nas obca osoba.

Jak co roku, przedszkolaki z oddziału w Różankach gościły w murach „Wesołej Gromady” Panów policjantów. Celem wizyty było przede wszystkim kształtowanie u dzieci postaw i nawyków sprzyjających unikaniu zagrożeń i utrwalenie zdobytej już w przedszkolu  wiedzy na temat bezpieczeństwa. Goście podczas rozmowy przypomnieli, jak należy zachować się w kontaktach z obcymi oraz jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały wszystkich rad i wskazówek.

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych, wyzwala kreatywną postawę dziecka. W „Wesołej Gromadzie” w Różankach dzieci uczestniczą w zajęciach artystycznych rozwijających zdolności plastyczne i muzyczne. W przedszkolu należy łączyć obydwa te rodzaje zajęć, aby poznać w ten sposób uczucia dziecka. Nasi mali artyści rozwijają również kreatywność, zdolności wyobrażania, wymyślania i produkowania czegoś nowego, oryginalnego.

Zabawy ruchowe i gimnastyczne dla przedszkolaków, poza dobrą zabawą, mają również na celu pozytywne wpływanie na rozwój ruchowy i motoryczny dziecka. W związku z tym, w każdy piątek „Radosne Słoneczka” przebierają się w strój sportowy, aby wziąć udział w zajęciach gimnastyczno - ruchowych z elementami tańca. Takie zabawy pozwalają wykształcić u dzieci nawyki zmierzające do podtrzymania dobrego stanu zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. Dzieci uwielbiają taką formę aktywnego spędzania czasu i chętnie biorą w niej udział.

Zajęcia gimnastyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym stanowią bardzo ważny element edukacji. Poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe, dzieci pokonują trudności, dzięki czemu wzmacniają wiarę we własne możliwości. „Tęczowe Nutki” na ostatnich zajęciach wykonywały typowe ćwiczenia korekcyjne oraz uczestniczyły w zabawach ruchowych i tanecznych. Na takich zajęciach przedszkolaki przyswajają sobie prawidłowe nawyki oraz dobrze się bawią.

Zajęcia gimnastyczno-ruchowe z elementami tańca są bardzo ważnym elementem zajęć przedszkolnych w grupie „Mądrych Sówek”. Nie tylko kształtują koordynację ruchową, zmysł orientacji przestrzennej, ale również pomagają wypracować zdrowe nawyki związane z aktywnością. Przedszkolaki z chęcią uczestniczą w zajęciach ruchowych, które poprzez wspólne zabawy pomagają zintegrować grupę.