PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

„Wesołe Misie” po ważnej rozmowie o bezpieczeństwie i ubrane w kamizelki odblaskowe, wyruszyły na spacer, aby zastosować w praktyce poznane w przedszkolu wiadomości o ruchu drogowym. Dzieci oglądały znaki drogowe, obserwowały ruch uliczny oraz przeszły przez przejście dla pieszych. Nasze spacery i wycieczki zawsze były i nadal będą bezpieczne, bo priorytetem naszego przedszkola jest dbałość o bezpieczeństwo naszych wychowanków, w szeroko pojętym tego znaczeniu.

Dzieci uczestniczą w ruchu drogowym praktycznie od urodzenia. Już od najmłodszych lat należy przygotować je do szeroko pojętego bezpieczeństwa, tak aby unikały zagrożeń i nie powodowały ich swoim zachowaniem. Należy  pamiętać, że są one jedną z najbardziej zagrożonych grup uczestników ruchu drogowego. Dlatego też ,,Bajkowe Motyle” dnia 14 września, podczas spaceru, przypomniały i utrwaliły sobie zasady prawidłowego poruszania się po drogach.

Dzieci z grupy „Mądre Sówki”, choć jeszcze małe i nie we wszystkim samodzielne, na zajęciach gimnastycznych świetnie się bawiły. Udawały muchy chodzące po suficie, tańczące małpki i krążące wokół kolorowe koła.

We wtorek 14 września, dzieci z grupy „Radosne Słoneczka” rozmawiały na temat bezpieczeństwa na drodze i razem z wychowawcą ustalały Kodeks Bezpiecznego Przedszkolaka. Lekcja bezpieczeństwa na drodze nie byłaby kompletna, gdyby nie odbyły się ćwiczenia w przechodzeniu przez pasy, na których najmłodsi doskonale wiedzieli, jak się zachować. Przedszkolaki wiedziały też na jakim świetle możemy przechodzić, na jakim należy czekać i dlaczego przejście dla pieszych nazywa się też zebrą.

Przedszkolaki z oddziału w Wojcieszycach: „Radosne Słoneczka" i „Tęczowe Nutki" również 13 września świętowały z gościem – panią Dagmarą, Światowy Dzień Ratownictwa Medycznego. Uczestniczyły one w wyjątkowych i niecodziennych zajęciach z zakresu bezpieczeństwa. Dzieci uczyły się udzielania pierwszej pomocy, a pomagały nam w tym nasze ulubione pluszaki.

Dnia 13 września obchodziliśmy w naszej „Wesołej Gromadzie” Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. Odwiedziła nas pani Dagmara – ratownik medyczny, która opowiedziała dzieciom o swojej pracy i udzieliła praktycznych wskazówek na temat tego, jak udzielić komuś pierwszej pomocy i gdzie dzwonić gdy coś się stanie. Przedszkolaki ćwiczyły te umiejętności podczas odgrywania scenek sytuacyjnych. Wszyscy podczas zajęć byli bardzo zaangażowani i z uwagą słuchali słów gościa.

Zabawy i ćwiczenia w przedszkolu spełniają ważną rolę, ponieważ pozwalają na zachowanie prawidłowej postawy oraz wzmacniają odporność fizyczną dzieci. Poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe dzieci pokonują trudności, dzięki czemu wzmacniają wiarę we własne możliwości. „Radosne Słoneczka” mogły się o tym przekonać na pierwszych zajęciach gimnastyczno-ruchowych z elementem tańca.