Temat dnia: W konarach drzew.
Cel: utrwalanie wiadomości na temat ptaków.
Grupa: 3/4 latków.

1. Rozwiązywanie zagadek. - O jakim ptaku jest mowa? Po odczytaniu zagadki, rodzic może pokazać dziecku ilustrację. ( załącznik – ilustracje ptaków)
Ten ptaszek, co w górze robi kółka, nazywa się... (jaskółka)
Kiedy słyszę, że coś ćwierka, to już wiem, że chodzi o... (wróbelka)
Siedzi ptaszek na buku i powtarza: kuku, kuku. (kukułka)

 

2. Przeczytaj z rodzicem. On będzie czytał wyrazy, a ty podawaj nazwy obrazków.
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-kp-cz2.pdf 
Str. 28

3. Zabawa ruchowa Ptaki i drzewa.
Ptaki latają między stojącymi drzewami (krzesłami) i delikatnie machają rękami jak ptak skrzydłami. Podczas przerwy w zabawie każdy ptak szuka swojego ulubionego drzewa. Rodzic powtarza zabawę kilka razy. Za każdym razem dziecko szuka innego drzewa i chwilę przy nim odpoczywa.

4. Dokończ rysować ptaka według wzoru.
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-kp-cz2.pdf 
Str. 28

5. Taniec dowolny przy nagraniu utworu A. Vivaldiego „Cztery pory roku - Wiosna”
z paskami kolorowej bibuły, szyfonu lub wstążki.

 

6. Ćwiczenia plastyczne - Ptasie gniazdka.
Potrzebne będą: podkładka dla dziecka, plastelina w różnych kolorach. Dziecko lepi z
plasteliny na tekturowej podkładce ptasie gniazdka z jajeczkami: Ugniata plastelinę,
spłaszcza ją i ponowne ugniata. Następnie formuje kulki różnej wielkości i w różnych
kolorach. Na koniec wykonuje gniazdko i umieszcza w nim wykonane jajeczka. Liczy,
ile jajeczek znajduje się w jego gniazdku.

 

PLIKI:

ILUSTRACJE PTAKÓW