Temat dnia: Z biegiem Wisły.
Cel: rozwijanie umiejętności liczenia.
Grupa: 3/4 latków.

1. Posłuchaj legendy o powstaniu Wisły.

 

 

2. Wyklejanie plasteliną. Dorysowywanie elementów obrazka według własnego pomysłu.
Zadaniem dziecka jest wyklejenie niebieską plasteliną koryta rzeki Wisły (zał. nr 1- koryto rzeki Wisły). Następnie według własnego pomysłu dorysowuje kredkami elementy obrazka. Nadaje tytuł swojej pracy.

3. Zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku „Przeskakujemy fale”.
Do zabawy potrzebujemy niebieską bibułę pociętą na paski (morskie fale). Paski bibuły rozkładamy na podłodze w różnej odległości. Dziecko maszeruje w rytm muzyki. Kiedy dochodzi do niebieskiej bibuły, przeskakuje ją obunóż i idzie dalej.

4. „W górach”- liczenie owiec na pastwisku i porównywanie ich liczby.
Potrzebujemy: klocki; zieloną bibułę lub dwie zielone kartki (możemy też dać dziecku biała kartkę do pomalowania na zielono) - będzie to nasze pastwisko.
Mówimy dziecku, że wybieramy się w podróż do Zakopanego. Pokazujemy tę miejscowość na mapie (zał. nr 2- mapa Polski). Mieszkają tutaj górale, którzy pasą owieczki. Układamy na stole lub podłodze dwa kawałki zielonej bibuły (pastwiska). Umieszczamy na nich dowolną liczbę owieczek (zał. nr 3- owieczki), jednak nie więcej niż pięć owieczek na jednym pastwisku. Dziecko liczy ułożone owieczki na wskazanym przez rodzica pastwisku i pokazuje liczbę na palcach. Następnie układa przed sobą tyle samo klocków ile było owiec na pastwisku. Rodzic prosi, aby dziecko porównało liczbę owieczek na jednym i na drugim pastwisku i powiedziało, czy jest ich tyle samo, czy mniej, czy więcej.

5. „Jedzie pociąg po Polsce”- zabawa ruchowa.

Na pauzę w piosence ogłaszamy stacje:

  • wybrzeże: leżymy na plecach i opalamy brzuchy,
  • pojezierza: pływamy kajakiem (siad prosty, naprzemienne krążenia ramion w przód),
  • niziny: spacerujemy,
  • wyżyny: podnosimy wysoko nogi,
  • kotliny: czołgamy się,
  • góry: wspinamy się na palce i wyciągamy ręce jak najwyżej potrafimy.

6. Ile orłów widzisz?
Zadaniem dziecka jest policzenie orłów i zaznaczenie odpowiedniej ilości palców (zał. nr 4- orły).

 

PLIKI:
KORYTO RZEKI WISŁY
MAPA POLSKI
OWIECZKI
ORŁY