Prezydium Rady Rodziców:

  • Grzegorz Mikołajczuk - Przewodniczący
  • Anna Kwiatkowska - Z-ca Przewodniczącego
  • Michalina Zalewska - Skarbnik (oddz. Wojcieszyce)
  • Paula Woźniak - Skarbnik (oddz. Różanki)
  • Edyta Markiewicz - Sekretarz

 

Regulamin Rady Rodziców Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach