REALIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W R. SZK. 2017/2018

Oddział przedszkolny w Różankach:

 

 • JĘZYK ANGIELSKI (p. Danuta Nawrocka)
  grupa 4/5 latków - poniedziałek godz. 10.00-10.30 i wtorek godz. 10.45-11.15
  grupa 5/6 latków - poniedziałek godz. 10.30-11.00 i wtorek godz. 10.15-10.45

 • ZAJĘCIA RUCHOWE Z ELEMENTAMI TAŃCA (wychowawcy grup)
  grupa 3/4 latków - czwartki
  grupa 4/5 latków - wtorki
  grupa 5/6 latków - czwartki

 • ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE (p. Małgorzata Jacewicz)
  środa godz. 13.00-13.45
  piątek godz. 12.15-13.00
  piątek godz. 13.00-13.45

 • ZAJĘCIA REWALIDACYJNE (p. Joanna Grymuza)
  wtorek i czwartek godz. 10.00-12.00

 • ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE (p. Joanna Grymuza)
  wtorek i czwartek godz. 12.00-12.45

 

Oddział przedszkolny w Wojcieszycach:

 • JĘZYK ANGIELSKI (p. Danuta Nawrocka)
  grupa 3/4 latków - poniedziałek godz. 11.15-11.45 i wtorek godz. 11.30-12.00
  grupa 5/6 latków - poniedziałek godz. 11.45-12.15 i wtorek godz. 12.00-12.30

 • ZAJĘCIA RUCHOWE Z ELEMENTAMI TAŃCA (wychowawcy grup)
  grupa 3/4 latków - środy
  grupa 5/6 latków - środy

 • ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE (p. Małgorzata Jacewicz)
  środa godz. 12.00-12.45

 • ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE (p. Joanna Grymuza)
  wtorek i czwartek godz. 9.00-9.45