DNIA 26 MARCA 2018R. O GODZ. 12.00 BĘDĄ PODANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH
DO PRZYJĘCIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W WOJCIESZYCACH
Z ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W RÓŻANKACH.

OBOWIĄZKIEM RODZICÓW W DNIACH OD 27 MARCA DO 30 MARCA 2018R.
JEST POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA KANDYDATA DO DANEGO PRZEDSZKOLA
(u intendenta przedszkola).

NIEPOTWIERDZENIE WOLI W WYŻEJ WYMIENIONYM TERMINIE BĘDZIE JEDNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU.