Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach na rok szkolny 2019/2020, będzie do wglądu dnia 25 marca 2019 r. od godz. 14.00 na tablicy ogłoszeń w oddziale przedszkolnym w Różankach i w Wojcieszycach.