Zgodnie z Zarządzeniem Nr W/5/2018 Wójta Gminy Kłodawa z dnia 31.01.2018 r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach rozpocznie się 01 marca 2018 r.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji oraz dokumenty do pobrania, umieszczone są w zakładce REKRUTACJA i na tablicy ogłoszeń w obu oddziałach przedszkolnych.

  • Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, którego organem prowadzącym jest Gmina Kłodawa w roku szkolnym 2018/2019 wraz z dokumentami należy dostarczyć do intendenta właściwego oddziału przedszkolnego w terminie od 01 do 16 marca 2018 r.
  • Deklarację kontynuacji edukacji w placówce przedszkolnej należy dostarczyć do intendenta właściwego oddziału przedszkolnego w terminie od 01 do 09 marca 2018 r.

(Pobranie deklaracji i wniosku u intendenta przedszkola będzie możliwe od dnia 28 lutego 2018 r.)

JAK ZABAWA, TO ZABAWA !!!

 

Karnawał to wspaniały okres zimowych balów, zabaw, a także nieodłączny element dzieciństwa. Jest on atrakcyjną i bardzo lubianą przez dzieci formą rozrywki, dostarcza im wielu przeżyć, radości i zadowolenia. Taki właśnie dzień 6 lutego miały przedszkolaki w oddziale w Różankach. Już od wejścia można było wyczuć niecodzienny nastrój. Dzieci wchodziły do sal już w swoich kostiumach, albo dźwigały je zapakowane. Opowiadaniom, dyskusjom i wzajemnemu podziwianiu nie było końca.

CO KRYJE DREWNIANA MISKA?

 

Dnia 02 lutego „Bajkowe Motyle”, w ramach realizacji Programu „Zaczytane Przedszkole” rozmawiały o szacunku. Podczas zabawy „Proszę o pomoc”, uczyły się w grzeczny sposób pomagać lub odmawiać nieść torbę koledze, a on dziękował za pomoc – z uśmiechem, lub przyjmował ze zrozumieniem odpowiedź. Poruszające było wysłuchanie przeczytanego przez nauczyciela teksu literackiego p.t. „Drewniana miska”.

PRZEDSZKOLNY TURNIEJ W GRACH EDUKACYJNYCH

 

Dnia 31 stycznia w ramach realizacji programu „Radosne Przedszkole" w oddziale przedszkolnym w Różankach odbył się „Przedszkolny turniej w grach edukacyjnych". W turnieju wzięły udział „Wesołe Misie" i „Bajkowe Motyle". Przedszkolaki poprzez dobrą zabawę rozwijały swe zdolności do wysiłku intelektualnego, kształtowały między innymi umiejętność kojarzenia i liczenia. Przygotowanych zostało sześć stanowisk z grami. Dzieci mogły zmierzyć się w takich grach, jak: „Kto pierwszy dotrze do mety?", „Głodne gołębie", „Słyszę i liczę", „Pajacyk", „Matematyczny pociąg", „Kolorowe Lody".

„BAJU, BAJU, MÓJ NAJ-NAJU"

 

We wtorek 30 stycznia „Wesołe Misie" i „Radosne Słoneczka" uczestniczyły w przedstawieniu teatralnym „Baju, baju, mój naj-naju" w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. Przedstawienie odwoływało się do czterech pór roku. Kolory, kształty, dźwiękonaśladowcze odgłosy, melodia, ruch, gest, i miękkie tkaniny, w symboliczny sposób składały się na prostą opowieść o rytmie, w jakim toczy się świat. Dzieci mogły chłonąć wrażenia wszystkimi zmysłami i aktywnie uczestniczyć w spektaklu. Przedszkolaki były zachwycone grą aktorów. Dla wielu z nich była to pierwsza wizyta w teatrze i nowe odkrycie.